مقالات و پایان نامه ها

ازدواج سرپرست و فرزند خوانده/پایان نامه ازدواج با فرزند خوانده

نکته مهم این است که ما به ساختار خانواده چگونه می توانیم بنگریم؟ در جوامع بشری خانواده مقدس است و کارکرد آن در جامعه ضروری است بطوری که قوانینی برای آن تدوین شده است. البته ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

جرایم علیه حیثیت معنوی-پایان نامه جرم در فضای مجازی

جرایم علیه حیثیت معنوی برخواسته از حقوق کیفری سایبری است که در کشورهای دیگر جا افتاده است که موضوع جرایم علیه حیثیت معنوی اشخاص، آبرو، حیثیت و اعتبار اشاخص می­باشد از جمله جرایم این مجموعه ادامه مطلب…

By 92, ago