برای پیدا کردن مطلب مورد نظر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید

                                                                                                                                                                        

پایان نامه درباره حقوق متهم/فرض بی‌گناهی متهم

فرض بی‌گناهی فرض بی‌گناهی یکی از اصول مسلم در همهء نظام‌های حقوقی است و شاید بتوان‌ آن را فصل مشترک همهء نظام‌های حقوقی دانست.از منظر تاریخی،پذیرش فرض‌ بی‌گناهی منحصر به نظام‌های حقوقی مدرن نیست،بلکه در ادامه مطلب…

پایان نامه حماسه در شعر/:توازن واژگانی در شعر

توازن واژگانی 1- تکرار آوایی کامل 2- تکرار آوایی ناقص تکرار واژه‌ها و فرارگیری آن‌ها نسبت به یکدیگر، توازن پدید می‌آورد که موسیقی نمی‌آفریند. بسته به اینکه واژه‌های تکرار شونده در چه نقاطی از شعر ادامه مطلب…

پایان نامه اجرای احکام مدنی:-قرار قبولي اعاد‍‍‍‍‍‍‍ه دادرسي

قرار قبولي اعاد‍‍‍‍‍‍‍ه دادرسي اعاده‌ی دادرسی از طرق فوق‌العاده‌ی شکایت از احکام قطعیّت یافته است. بنابراین قابلیّت اعاده‌ی دادرسی و حتّی صرف درخواست اعاده‌ی دادرسی نسبت به حکم، اجرای آن را متوقّف نمی‌نماید. در عین ادامه مطلب…

زباله های رادیو اکتیو//پایان نامه آلودگی هوا

زباله های رادیو اکتیو راکتورهای هسته‌ای زباله‌های رادیواکتیوی تولید می‌کنند که از خود، ذرات آلفا، بتا و اشعه گاما متصاعد می‌کند. ذرات آلفا را می‌توان بوسیله یک صفحه کاغذ و یا چند سانتی‌متر هوا و ادامه مطلب…