قواعد كلي توليد چابك:

  1. هر چيز، خيلي سريع تغيير مي كند و غير قابل پيش بيني است.
  2. بازار نيازمند حجم پائين، كيفيت بالا، محصولات سفارشي و خاص مي باشد.
  3. چرخه زندگي اين محصولات بسيار كوتاه است، سريع توسعه مي يابند و زمان تاخير آنها نيز كوتاه است.
  4. كيفيت جامع و سطوح خيلي بالايي از خدمات مورد انتطار مي باشد.
  5. محصولات و خدمات از لحاظ اطلاعاتي غني مي باشند(زنجیرچی،1387،ص5).

2-22-تجارت الکترونیک و چابکی سازمانی:

مفهوم تجارت الکترونیک استفاده از ابزار آلات الکترونیکی در تجارت می باشد.به عنوان مثال تبادل الکترونیکی اطلاعات باعث کاهش هزینه و زمان در سازمانها می شود.تکنولوژی اینترنت جهت دستیابی به چابکی و اغنای مشتری با روشهای متفاوت،از نظارت بر نیازهای مشتری تا پشتیبانی و خدمات پس از فروش کاربرد داشته و اثر اطلاعات و افراد را اهرمی می کند.ارزش اطلاعات زمانی اهرمی می گردد که زمان مورد نیاز،مکان مورد نیاز و شکلی که مورد نیاز است،در دسترس افراد قرار گیرد.افراد نیز زمانی که با دانش و اطلاعات در جهت تصمیم گیری توانمند شوند،دارای اثر اهرمی خواهند شد.از آنجایی که تعامل نزدیک بین مشتریان و نیازهایشان را در نظر می گیرد.در واقع انگیزه اصلی کاربرد تجارت الکترونیک بهبود زمان پاسخ به تقاضای مشتری به صورت سریع می باشد که این امر از اصول بنیادین تولید چابک است.بنا بر این تجارت الکترونیک یکی از فراهم کننده های چابکی است.(خوش سیما،1387،ص57)

2-23-سیستم اطلاعاتی یکپارچه کسب و کار و چابکی سازمان:

اطلاعات داخل سیستم باید با فرمت استاندارد،قابل فهم و مؤثر در دسترس افراد نیازمند به آن قرار گیرد. در یک محیط تولیدی چابک برای کنترل مؤثر تولید،باید سیستمهای اطلاعاتی تولید به تعدادی از منابع داده ها و بانکهای اطلاعاتی مرتبط باشند.در یک سازمان مجازی به دلیل وجود شرکای پراکنده از نظر فیزیکی،سیستم اطلاعاتی یکپارچه اندکی پیچیده می شود.این پیچیدگی به علت تفاوت در زبان،تکنولوژی و مهارتهای در دسترس به وجود می آید.(وان در وار[1]،2003)

2-24-چابکی برای کسب کیفیت،انعطاف پذیری و سرعت:

درباره اینکه آیا تولید چابک یک واکنش رقابتی است یا خیر،دو ویژگی را برای تولید کنندگان بیان می کند. یکی توزیع گسترده جغرافیایی اقدامات و دیگری یکپارچگی تسهیلات و منابع در محدوده های نامشهود.نیاز به به اشتراک اطلاعات سازمان،تصمیم گیری و مسئولیت پذیری در میان اعضای تیم پروژه،گزاره جدیدی را برای آگاهی از نحوه جریان اطلاعات و روابط شخصی نیاز دارد.تکنولوژی به تیمهای مجازی کمک می کند تا ارتباط برقرار کرده،نقل و انتقال زیربنایی را هموار کرده،مدل سازی کامپیوتری را تسهیل و به عنوان یک پشتیبان طراحی،عمل کنند.تمامی این مشابهت ها موجب چالاکی و چابکی می شوند و یک مزیت رقابتی را برای سازمان به ارمغان می آورند.روابط میان فردی و کاری از طریق تکنولوژی هموار می شوند تا منافع داده ها و الکترونیک ادغام شود.

مشتری مداری و کیفیت جامع عرصه هایی هستند که در آنها،محققان مدیریتی تولید و عمومی می توانند به دنبال تدوین دیدگاهی جامع از محتوا و فرایند کیفیت آفرینی باشند که به وسیله آنها،سازمان به مزیت رقابتی دست می یابد.در جهت این یکپارچه سازی، یک مدل کاربردی توسط یوسف ارائه شده است.وی فرض می کند که سه بخش تکنولوژی،تأمین کنندگان و مشتریان،بر اساس سرعت،کیفیت و حداقل سازی هزینه در پارامترهای پاسخگویی به مشتریان و انعطاف پذیری،موجب چابکی می شوند.

[1] Van der var

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسي رابطه بين مديريت دانش با چابكي سازماني كاركنان ومعلمان آموزش و پرورش شهرستان كرمانشاه