تجارت الکترونیک به عنوان یک بازار

بازارها با تسهیل مبادله اطلاعات،کالاها،خدمات و سیستم های پرداختی،نقش مهمی را در اقتصاد ایفا می نمایند و در این فرآیند برای عواملی چون خریداران،فروشندگان،واسطه های بازار و کل جامعه ارزش اقتصادی ایجاد می کنند.

بازارهای دادو ستد اعم از الکترونیکی یا غیر الکترونیکی دارای سه وظیفه اصلی هستند که عبارتند از: (سهلانی،1388،ص24)

1-مرتبط نمودن خریداران و فروشندگان.

2-تسهیل مبادله اطلاعات،کالاها،خدمات و سیستم های پرداختی همراه با معاملات بازار.

3-ایجاد زیر ساخت ها از جمله چارچوب های قانونی ای که کارکرد بهینه و کارای بازار را امکان پذیر می کند.

در سال های اخیر کاربرد فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیکی در بازارها بسیار فراگیر شده و تجارت الکترونیکی از طریق تسریع یا بهبود وظایف بازار،موجب افزایش کارایی آن و نیز کاهش هزینه های این وظایف به میزان قابل توجهی گردیده است.ظهور بازارهای داد و ستد الکترونیکی به ویژه بازارهای داد و ستد اینترنتی،فرآیند های مورد استفاده در تجارت و زنجیره عرضه را متحول کرده است.تغییر و تحولات ناشی از به کارگیری فن آوری اطلاعات،منجر به افزایش کارایی اقتصادی شده و با هزینه های معاملاتی و توزیعی پایین تر بازارها را کاراتر کرده است.

 

1-1-2-   اشکال مختلف تجارت الکترونیکی

الف)تجارت الکترونیکی جزئی در مقابل تجارت الکترونیکی کامل:

انجام تجارت الکترونیکی به اشکال مختلف،بستگی به درجه دیجیتالی شدن(انتقال از وضعیت فیزیکی به دیجیتالی)محصولات یا خدمات،فرآیندهای تجاری و عاملین یا واسطه ها در بازار کار دارد.هر بازار و معامله از سه جزء شامل محصول، بازیگران یا عاملین (خریدار،فروشنده،واسطه) و فرآیندها(پرداخت وجه،حمل و نقل و …..)تشکیل می شود،شکل 2-14 این وضعیت را توضیح می دهد.در این شکل در یک محور محصول،در محور دیگر بازیگران یا عاملین و واسطه ها در بازار و در طرف سوم فرآیندهای تجاری قرار می گیرند.هر یک از این سه عامل یعنی محصول،فرآیند تجاری و بازیگران می توانند فیزیکی یا دیجیتالی باشند.در تجارت سنتی هر سه بعد یا عامل،فیریکی بوده(پایین ترین مکعب سمت چپ) و در تجارت الکترونیکی کامل هر سه بعد یا عامل دیجیتالی می باشد.(بالاترین مکعب سمت راست)، سایر مکعب ها ترکیبی از وضعیت فیزیکی و دیجیتالی ابعاد یا عوامل بوده که نشانگر تجارت الکترونیکی جزئی است.خرید یک روزنامه بر خط یا آنلاین،پرداخت وجه آن از طریق شبکه و دریافت آن از طریق دانلود[1] کردن مثالی از تجارت الکترونیکی خالص و خرید یک تی شرت از سایت M&S یا یک کتاب از سایت آمازون،مثالی از تجارت الکترونیکی جزئی است،چرا که در حالت اول هر سه بعد دیجیتالی و در حالت دوم بعد اول یعنی کالا،فیزیکی و دو بعد دیگر دیجیتالی هستند(معمار نژاد،1387،ص24

[1]-download

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

تأثیر بازاریابی اینترنتی بر عملکرد آن لاین شرکت ها