موقعیت جغرافیایی استان سمنان

استان سمنان بر اساس آخرين تقسيمات کشوري با داشتن 5 شهرستان(دامغان، سمنان، شاهرود، گرمسار و مهديشهر)،13بخش، 17 شهر و 29دهستان، داراي مساحتي معادل 97491 كيلومترمربع مي‌باشد كه بين51 درجه و 51 دقيقه تا 57 درجه و 3 دقيقه طول‌شرقي و34 درجه و 13 دقيقه تا 37 درجه و 20 دقيقه عرض‌شمالي از نصف‌النهار گرينويچ قرار گرفته‌است.

اين استان از جانب شمال به استان‌هاي خراسان شمالي،گلستان و مازندران، از جنوب به استان‌هاي يزد و اصفهان، از مشرق به استان خراسان رضوي و از مغرب به استان‌هاي تهران و قم محدود است و مركز آن شهر سمنان مي‌باشد. این استان در دامنه جنوبی سلسله جبال البرز قرار گرفته که بتدریج از شمال به جنوب از ارتفاع آن کاسته شده و به کویر نمک منتهی می گردد. نقشه شماره 1-3 موقعیت استان سمنان در کشور و نقشه شماره 2-3 تقسیمات کشوری استان به تفکیک شهرستان، بخش و دهستان نشان می دهد. نقشه شماره 3-3 پراکندگی نقاط شهری استان و نقشه شماره 4-3 تقسیمات کشوری شهرستان شاهرود به تفکیک بخش و دهستان رانشان می دهد.

 

جدول 1-3- تعداد شهرستان، بخش، شهر و دهستان استان براساس تقسيمات كشوري سال1389

سال

تعداد شهرستان

تعداد بخش

تعداد شهر تعداد دهستان
1380 4 12 16 28
1384 4 12 16 28
1385 4 12 16 28
1386 5 13 17 29
1387 5 13 17 29
1388. 5 13 17 29

مأخذ- دفتر امور سياسي و انتخابات استانداري سمنان- سال

1389لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

بررسی روشهای تامین منابع مالی شهرداری ها در توسعه و عمران شهری ( مطالعه موردی شهر شاهرود)